FOTOGRAF
EMMA-SOFIA OLSSON

+46 70 578 02 69
fotograf@emma-sofia.se

Sandträsk sanatorium

Längs malmbanan, mellan Gällivare och Boden ligger byn Sandträsk. På andra sidan sjön, från byn sett, tronar det som förut var Norrbottens läns centralsanatorium.

I slutet av artonhundratalet köpte översten Carl Otto Bergman 
en egendom i Sandträsk där han anlade jordbruk och lät bygga sin herrgård. Efter hans död köpte Norrbottens landsting marken och lät bygga ett sanatorium på platsen.

Sanatorieverksamheten började småskaligt i en mindre byggnad med plats för 88 patienter men då behovet av vårdplatser ständigt ökade beslutade sig Norrbottens landsting att fastigheten skulle byggas ut. 1931 var Norrbottens läns centralsanatorium färdigbyggt och hade då 345 vårdplatser.

Sanatorieverksamheten upphörde 1964, centrallasarettet i 
Boden tog över tuberkulosvården. Sandträsk blev till ett vårdhem och var det fram till 1982. Sedan blev det ett rehabiliteringscenter. Våren 2003 såldes hela egendomen och det blev ett par turer med olika köpare. Nuvarande ägare är en entreprenör i Norge som mycket sällan är där.

Publicerat som bildfördjupning på svd.se samt som reportage i SvD Kultur, 27 februari 2022.
Läs författaren Cecilia Hanssons reportagetext här: Smittans spår leder till Sandträsk sanatorium i Norrbotten