FOTOGRAF
EMMA-SOFIA OLSSON

+46 70 578 02 69
fotograf@emma-sofia.se

Malmberget – samhället som försvann

Järnmalmen som fick folk att flytta till Malmberget för att få arbete och hopp om en bättre framtid, är idag den anledning som gör att samma samhälle monteras ner hus för hus och därmed nästan försvinner helt. Det är fina, bra villor som står tomma och övergivna – liksom i en apokalyptisk film. Vissa av husen flyttas men de flesta rivs och de boende har, om Gällivare kommun får hoppas, flyttat inom kommunen eller ännu hellre till själva grannsamhället Gällivare.

Malmbrytningen i Malmberget gör att den stora gropen, som redan delat upp samhället i östra och västra, växer och växer. Att själva samhället fått flytta på sig för gruvans skull är i sig ingen nyhet, det har pågått i decennier, men ju snabbare industrialiseringen går desto mer malm kan utvinnas och behövs. Därmed måste vissa flytta på sig, för malmen måste fram.