Malmberget - samhället som försvann

Malmberget - samhället som försvann


Det är tyst i västra Malmberget.
Det är tyst i östra Malmberget.
Gropen som gradvis äter upp samhället tystar allt.
Malmberget - samhället som försvann.


Samhällsomvandlingen i Malmberget har pågått i över

50 år. Anledningen är det statliga gruvbolaget LKAB:s fortsatta brytning av järnmalm då Malmberget delvis är byggt på malmkroppar.