FOTOGRAF
EMMA-SOFIA OLSSON

+46 70 578 02 69
fotograf@emma-sofia.se

Jag vill i mitt liv få älska någon som älskar mig

Det handlar om att våga vara kär, det lätta och det svåra.

29 augusti 1979 ockuperades Socialstyrelsen i Sverige av 30-40 homosexuella som krävde att sjukdomsklassificeringen togs bort.

19 oktober 1979 förändrades Socialstyrelsens diagnosregister och homosexualitet klassades inte längre som en sjukdom.

Det handlar också om att leva, det lätta och det svåra.

1988 införs lagen om samkönade sambos i Sverige. Lagen är dock inte likadan som sambolagen för olikkönade par.

1995 börjar partnerskapslagen att gälla i Sverige.

Det handlar också om en väntan, väntan på kärleken och livet fastän bägge delar redan pågår.

1 maj 2009 träder den nya könsneutrala äktenskapslagen i kraft och samkönade par kan nu ingå äktenskap.

1 november 2009 går Svenska kyrkan ut och erbjuder sig att förrätta vigslar även mellan par av samma kön i enlighet med beslut fattat av Kyrkomötet.

Sverige går framåt i HBTQ-frågorna medan det i en stor del av världen går åt motsatthåll.

I augusti 2012 anordnade The Cameroonian Youth Rally ett nationellt anti-gay firande, “Gay Hate Day” i Kamerun. Organisatörerna menade att de agerar för att värna afrikanska värderingar och att homosexualitet är ett brott mot mänskligheten.

I juli år 2015 presenterade Sveriges Radio siffror som säger att 80 procent av befolkningen i Ryssland är mot samkönade äktenskap. En ökning jämfört med år 2005 då 60 procent av befolkningen var av den åsikten. En av fem i Ryssland tycker dessutom att homosexuella är så farliga för samhället att de borde isoleras. Högerextrema krafter ökar i styrka runt om i hela västvärlden, men inte bara där.

Vad händer i morgon? Eller kanske framförallt: var händer det? Och, kommer Sverige fortsätta att gå framåt i sitt jämlikhetssträvande eller kommer det ett bakslag?

Kampen för de homosexuellas likaberättigande är långt i från över. Egentligen har den kanske bara just börjat?

Och det enda vi alla vill är att i våra liv få älska någon som älskar oss.

Information hämtad från RFSL.se samt sverigesradio.se

Citatet ”Jag vill i mitt liv få älska någon som älskar mig” är hämtat från Jonas Gardells romanserie ”Torka aldrig tårar utan handskar”.