Jag vill i mitt liv få älska någon som älskar mig

Jag vill i mitt liv få älska någon som älskar mig


Det handlar om att våga vara kär, det lätta och det svåra.


29 augusti 1979 ockuperades Socialstyrelsen i Sverige av 30-40 homosexuella som

krävde att sjukdomsklassificeringen togs bort.


19 oktober 1979 förändrades Socialstyrelsens diagnosregister och homosexualitet

klassades inte längre som en sjukdom.


Det handlar också om att leva, det lätta och det svåra.


1988 införs lagen om samkönade sambos i Sverige. Lagen är dock inte likadan som

sambolagen för olikkönade par.


1995 börjar partnerskapslagen att gälla i Sverige.


Det handlar också om en väntan, väntan på kärleken och livet fastän bägge delar redan pågår.


1 maj 2009 träder den nya könsneutrala äktenskapslagen i kraft och samkönade par kan

nu ingå äktenskap.


1 november 2009 går Svenska kyrkan ut och erbjuder sig att förrätta vigslar även mellan

par av samma kön i enlighet med beslut fattat av Kyrkomötet.


-


Sverige går framåt i HBTQ-frågorna medan det i en stor del av världen går åt motsatt

håll.


I augusti 2012 anordnade The Cameroonian Youth Rally ett nationellt anti-gay firande,

“Gay Hate Day” i Kamerun. Organisatörerna menade att de agerar för att värna

afrikanska värderingar och att homosexualitet är ett brott mot mänskligheten.


I juli år 2015 presenterade Sveriges Radio siffror som säger att 80 procent av befolkningen i Ryssland är mot samkönade äktenskap. En ökning jämfört med år 2005 då 60 procent av befolkningen var av den åsikten. En av fem i Ryssland tycker dessutom att homosexuella är så farliga för samhället att de borde isoleras. Högerextrema krafter ökar i styrka runt om i hela västvärlden, men inte bara där.


Vad händer i morgon? Eller kanske framförallt: var händer det? Och, kommer Sverige

fortsätta att gå framåt i sitt jämlikhetssträvande eller kommer det ett bakslag?


Kampen för de homosexuellas likaberättigande är långt i från över.

Egentligen har den kanske bara just börjat?


Och det enda vi alla vill är att i våra liv få älska någon som älskar oss.


Information hämtad från RFSL.se samt sverigesradio.se

Citatet ”Jag vill i mitt liv få älska någon som älskar mig” är hämtat från Jonas Gardells romanserie ”Torka aldrig tårar utan handskar”.